Blog

Boekhouders van de Holocaust

Ik bezocht het graf van verzetsheldin Hannie Schaft op haar 100ste geboortedag (16 september 1920), in de Kennemer Duinen. Geëxecuteerd door de Duitsers op 17 april 1945. Ze wordt alom geëerd als heldin en voorbeeld. Alom? Nee, niet altijd door de ambtenaren; dat duurde DERTIG JAAR. Lees dit fragment over haar in BOEKHOUDERS VAN DE HOLOCAUST:”Een frappant staaltje van geschiedenis-sturing werd gegeven met de behandeling van de verzetsheldin Hannie Schaft, die door de Duitsers was geëxecuteerd. Op 27 november 1945 werd Hannie Schaft herbegraven op een erebegraafplaats in de duinen, waar meerdere verzetsmensen werden herbegraven. Toentertijd werd haar baar gevolgd door een kilometerslange stoet met aan het hoofd de koninklijke familie. Haar begraafplaats werd jaarlijks bezocht door grote groepen mensen, maar een en ander werd in de loop der jaren bestempeld als een ‘communistische’ aangelegenheid omdat de naam van Hannie Schaft ook gekoppeld werd aan het communistische verzet. Om die reden weigerden de commissaris van de Koningin in Noord-Holland en de burgemeesters van Haarlem en Bloemendaal toestemming voor de gebruikelijke herdenking van de overleden verzetsmensen op 27 november 1951.Enkele duizenden demonstranten die het verbod negeerden werdde weg naar de begraafplaats versperd door een grote politiemacht, compleet met waterkanon en pantserwagens. Het comité Hannie Schaft Monument stelde daarop voor een breder eerbetoon voor alle vrouwen in het verzet te organiseren, maar dat sloeg niet aan. Ondanks de steun van de geroemde beeldhouwer Mari Andriessen, wiens huis tijdens de oorlog als ontmoetingsplaats had gefungeerd voor Schaft en andere verzetsstrijders, zou het nog bijna dertig jaar duren voor er zelfs maar overeenstemming was over een ontwerp voor een Hannie Schaft-monument.” (Pagina 654, ‘Terugblik op de rol van de overheid’)


Mijn blog volgen

Krijg nieuwe content direct in je mailbox.

%d bloggers liken dit: